torsdag 2 augusti 2007

Usla Retorikskolan 1

Efter att ha spenderat den senaste tiden med att undvika att skriva om politik tänker jag göra ett litet avsteg.

Bloggexplosionen har skapat en ny arena för folk som vill uttrycka sig. Gott så. Men många är mer intresserade av att få få fram sin poäng än att faktiskt skriva något meningsfullt. Jag har påbörjat en inventering av usla retorikexempel för att få ett bättre grepp om vilka fel som begås.

Mitt första exempel nämnde min pappa för mig långt innan bloggarna kom till. I hans formulering var det som följer: "Under kalla kriget var ett vanligt argument mot missförhållanden i öststaterna att säga, 'Ja, men titta på hur USA behandlar negrerna'".

Nuförtiden säger man inte neger längre, men det var så det formulerades på den tiden, att försöka desarmera ett argument genom att peka på missförhållanden någon annanstans är tyvärr fortfarande ett vanligt knep. Både till höger vänster, i mitten och i periferin kan tilläggas... För full poäng kan man anklaga motståndaren för hykleri, t ex. "Du kritiserar USAs invasion av Afghanistan, men du har inte sagt någonting om Rysslands övergrepp i Tjetjenien". I praktiken innebär detta att ingen kan kritisera någonting om man inte samtidigt kritiserar ALLA missförhållanden i hela världen, i alla tider, åtminstone tillbaka till de oerhörda orättvisor Löjtant Dreyfuss fick utstå i slutet av förrförra seklet.

Per Gudmundson gör en klassisk illustration av greppet i gårdagens Svd här.

Jag hade ett utmärkt exempel från S R Larsons blog, men den gick inte att nå nu när jag skulle hitta den, kanske är den bortplockad, kanske har S R lagt ner, kanske strular bara internet, så i stället nöjer jag mig med ett stycke från kommentarsida på syrrans blogg(inte min syster, nej), och ja, jag vet att jag är ettrig i min första kommentar till S R.

"Om du vill diskutera krossandet av folkvalda regimer, bor du rimligen borja med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjekoslovakien, Ungern… som alla togs over av Sovjetunionen. Darefter kan du garna jamfora stodet till demokratier som USA har givit anda sedan forsta varldskriget, genom Marshall-planen och demokratiseringen av Osteuropa efter Sovjets fall. Jamfor sedan det med stodet till demokratier som utgick fran Sovjetunionen, eller som idag kommer fran Kina - eller, for den delen, EU…" - S R Larson i en kommentar till syrrans blogg.

Budskapet är tydligt. Man får inte kritisera någon för att störta en folkvald regim utan att i tur och ordning ha kritiserat Sovjetunionens störtande av regimerna i "Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjekoslovakien, Ungern" att endast Estlands regim vid tiden av störtandet var folkvald, är ett mindre problem.

Till viss del är det ett befogat argument, men det är i sig meningslöst eftersom det i praktiken innebär att man bara kan kritisera världens allra värsta regim vid ett givet tillfälle, och ingen annan. Jag har börjat arbeta på en 'disclaimer' som man kan lägga upp på sin sida där man tar avstånd från allt som är dåligt genom tiderna, så att man nästa gång argumentet upprepar utan att darra på manschetten kan hänvisa till den och deklamera att 'jag har visst kritiserat Sovjetunionens invasioner, Rysslands Tjetjenienpolitik, Belgiens stöd till Mobuto, Union Carbides agerande i Bhopal och de ohyggliga orättvisorna som Löjtant Dreyfuss fick utstå i slutet av förrförra seklet'.

Det luriga med argumentet är att det ändå innehåller en bit av sanning. När Ryssland som ockuperar Tjetjenien kritiserar andra länder för att lägga sig i deras inre angelägenheter så skorrar det falskt, när USA isolerar Iran, men skickar vapen till Saudiarabien så är det anmärkningsvärt. Skillnaden här ligger i avståndet mellan ett lands diplomatiska handlingar och en privatpersons observationer. Att ha kongruent utrikespolitik är ett måste för ett land. För en privatperson är det ekonomiskt och tidsmässigt omöjligt. Det är också en fråga när det används och hur. Det kan användas konstruktivt, men oftast används det när man inte kan komma på några bra argument för att 'försvara' någon man vill försvara. I fallet med S R Larson hade hen istället kunnat säga "Ja, det var dumt gjort av USA, men det gjordes under hettan av kalla kriget, och just då verkade det vara nödvändigt för att bevara den amerikanska demokratin". Att försöka visa att den egna sidan är Ofelbar är i längden en dödsdömd taktik.

4 kommentarer:

Sofia Maria Josefin sa...

Retorik handlar inte om att ha sunda argument (även om det rätt så ofta är ett plus) utan om att övertyga. "ja men titta på hur USA behandlar negrerna" är ett fullt legitimt argument inom retoriken såtillvida att det misskrediterar den ena sidan och alltså skadar förtroende för dess argument och aktioner. Vill man däremot ha en saklig politisk diskussion håller jag helt med dig om att man borde utesluta vissa sorters argument och retoriska figurer, men usel retorik kan du inte kalla det..

Gunnar B. Hansen sa...

Jo det kan jag visst. Det övertygar nämligen inte någon. Tror du verkigen att någon kommer att säga: "Jaaaaa, det har jag inte tänkt på. Det är ju helt ok att ha diktatur och tvångsdeportation i Sovjetunionen eftersom USA behandlar sina minoriteter dåligt." T ex blir jag oundvikligen sugen att gå med i vilken som helst rörelse som står nära motståndaren till den som använder detta argument, så jo, USELT.

Gunnar B. Hansen sa...

På sin höjd, känner sig personen som sagt idiotin smartare, vilket INTE är poängen med 'retorik'. Detta verkar dock oftast vara det enda resultatet av det jag kallar usel retorik.

Anonym sa...

mycket intiresno, tack