måndag 29 oktober 2007

Vintertid

Patafysiska betraktelser: Varje vår lånar staten en timme av oss, vi får tillbaka den på hösten, som ränta får vi var fjärde år en extra dag. MUF har dragit igång en kampanj, de uppmanar dig att vrida tillbaka klockan en timme, för om 8% av svenska folket vrider tillbaka klockan en timme, så kan vi verkligen vrida tiden tillbaka på allvar. 0.08*9.000.000 timmar blir ca 82 år. 1925 kommer komma tillbaka, rövarbaronernas tid är nu, och gatsby stiger levande ur den pool han dränktes* i.

*Uppmärksamma läsare kan komma ihåg slutet av den store Gatsby annorlunda, men hur kan vi Egentligen veta att Gatsby först sköts och sedan drunknade och att han inte först blev dränkt och sedan skjuten? Kanske fanns det inte ens en pool, kanske överlevde gatsby och det var i stället Nick Carroway, berättaren som blev skjuten och romanen enbart färdigställd för att ingen skulle förstå att Nicks lik låg i botten av den övercementerade poolen, så Gatsby kunde köpa sig tillräckligt med tid för att fly med Daisy till andra kontinenter?

1 kommentar:

Mårten sa...

Ditt fel är, som vanligt, att du tänker för smått. Gatsby hade, redan under bokens inledande sidor stulit Daisy ur hennes makes famn och flytt med henne till sin ranch i Brasilien, och detta redan innan Nick Carroway omnämnt honom över huvud taget!

Allt det andra, Gatsbys palats i West Egg, de överdådiga festerna och de märkliga affärerna var bara ett falsarium, ett bländverk och en potemkinkuliss.