fredag 23 november 2007

2007 lider mot sitt slut

2007 var året jag blev 28. Jag har således levt längre än Nick Drake, Jeff Buckley, Jimi Hendrix och rad andra eviga tonårsidoler. Snart är även detta år slut. Tydligen ska jag arrangera en nyårsfest.

Mängden historisk kunskap som finns är i det närmaste oändlig, så fort man fördjupar sig i ett ämne inser man vilken avgrund av okunnskap man står över. Till exempel hade jag fram till för några dagar sedan ingen aning om att Weimarrepubliken hade så omfattande lagar för undantagstillstånd att personerna på vissa poster i stort sett när som helst kunde förvandla landet till en diktatur. I läroböckerna vi hade på gymnasiet framhöll man alltid kampen mellan extrema höger och vänstergrupper som anledningen till att nazisterna tog makten. Jag har inget minne att vår lärare någonsin påpekade att Weimarrepublikens egna lagar faktiskt godkännde och tillät diktatur. Om jag tittar närmare på Weimarrepubliken kommer jag förmodligen i ännu högre grad bli varse att det finns en mängd fakta som jag missat. osv.

torsdag 1 november 2007

En ohygglig, kosmisk länk

Jag upptäckte nyss att den slutliga avgränsningen mellan de en gång så vattentäta skotten i mitt liv har försvunnit. I urtiden fanns de läkarprogramsbekanta, de dansade under den hotfulla himlen medans den aldrig helt blinkande månen stirrade på dem med kosmiskt vansinne. I nutiden fanns en gång poeterna, instängda i illa ventilerade mörka lokaler ägnade de sig åt självförhärligande, svensk språkmaterialistisk poesi och annan svartkonst. Aldrig skulle de mötas om inte jag lät dem mötas. Men till min kosmiska fasa fick jag via facebook reda på att det finns ett oheligt halvvägshus mellan läkarna och poeterna, 'kollektivet symbiosen' där lammen verkar leka med vargarna, poeterna med läkarna och cthulu spelar brädspel med albin baltasar lundmar. Där finns Anna, (inte den anna, en annan anna), Johan, och enligt bilderna ibland Lovisa E, Daniel Bernhoff och Albin Balthasar Lundmark. Ingenting är längre oheligt.

101 år med Albert.

Någon glad lax har bett en konsultfirma fråga folk om vilka de tycker är genier och ahr sedan sammanställt en lista, högst upp på listan (via namn eller röster, oklart på svds version) kommer... Albert Hoffman! LSDs upptäckare. Andra genier är enligt undersökningen Stephen Hawkins, Dolly Parton och Usama Bin Laden.

Det är roligt med geniundersökningar där man utgår ifrån folks uppfattning om människor snarare än människan i sig (hur nu det skulle gå till), i något avseende ger det en mer rättvisande bild än rena IQ-tester, som egentligen inte säger så mycket. Sure, det finns kanske, nej förmodligen, större genier därute, men de har uppenbarligen inte lyckats utföra någonting som folk känner till.

Albert Hoffman, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov och Usama Bin Laden är listans tydligaste 'one hit wonders', åtminstone i det tredje fallet, till allas vår glädje. Albert Hoffman arbetade både före och efter som kemist, men gjorde inga andra upptäckter som var lika epokgörande, i alla fall inte ensam. Albert Hoffmans upptäckt av LSD var inte helt olik Flemmings upptäckt av penicillinet i det att den skedde mest av en slump. I fallet med Kalashnikov är det omstritt huruvida det ens var han som uppfann vapnet som bär hans namn. LSD, AK-47 och 9/11 är företeelser som förmodligen av någon slags majoritet ses som hemska. De andra på listan har skrivit massor av musik, böcker, etc, men dessa tre är bara kända för en sak var. Är den Herostratiska berömmelsen den lättaste att nå?