torsdag 1 november 2007

101 år med Albert.

Någon glad lax har bett en konsultfirma fråga folk om vilka de tycker är genier och ahr sedan sammanställt en lista, högst upp på listan (via namn eller röster, oklart på svds version) kommer... Albert Hoffman! LSDs upptäckare. Andra genier är enligt undersökningen Stephen Hawkins, Dolly Parton och Usama Bin Laden.

Det är roligt med geniundersökningar där man utgår ifrån folks uppfattning om människor snarare än människan i sig (hur nu det skulle gå till), i något avseende ger det en mer rättvisande bild än rena IQ-tester, som egentligen inte säger så mycket. Sure, det finns kanske, nej förmodligen, större genier därute, men de har uppenbarligen inte lyckats utföra någonting som folk känner till.

Albert Hoffman, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov och Usama Bin Laden är listans tydligaste 'one hit wonders', åtminstone i det tredje fallet, till allas vår glädje. Albert Hoffman arbetade både före och efter som kemist, men gjorde inga andra upptäckter som var lika epokgörande, i alla fall inte ensam. Albert Hoffmans upptäckt av LSD var inte helt olik Flemmings upptäckt av penicillinet i det att den skedde mest av en slump. I fallet med Kalashnikov är det omstritt huruvida det ens var han som uppfann vapnet som bär hans namn. LSD, AK-47 och 9/11 är företeelser som förmodligen av någon slags majoritet ses som hemska. De andra på listan har skrivit massor av musik, böcker, etc, men dessa tre är bara kända för en sak var. Är den Herostratiska berömmelsen den lättaste att nå?

Inga kommentarer: