fredag 29 februari 2008

Detta är Irråret

Dagens ord är irrnostalgi.

Det finns flera sorter av irrnostalgi. Vi kan dela upp dem i olika grupper. Två huvudgrupper uppträder.

Irrnostalgi
A: Någonting som inte är nostalgi, t ex vemod.
B: Nostalgi över någonting som inte har ägt rum.

Att A kan betyda en massa olika saker är självklart. Till exempel är både vemod och panikångest exempel på saker som inte är nostalgi, och kan därmed vara irrnostalgi. Men även B kan delas upp i saker som inte har ägt rum på olika sätt.

I: nostalgi över någonting som inte har inträffat.
II: nostalgi över saker som man trodde skulle inträffa.
III: nostalgi över saker som man har fått för sig har ägt rum.
IV: nostalgi över saker man bara tänkte.
V: nostalgi över saker man har berättat om för dig, som verkar så trevliga att man blir irrnostalgisk.

Användningsområdena är i det närmaste obegränsade. Med hjälp av ordet irrnostalgi kan du slutligen uttrycka nostalgin du känner över de där resorna till mallorca dina vänner, men inte du gjorde när du var liten, nostalgin över de flygande bilarna som inte kom med millenieskiftet och nostalgin över förhållanden som aldrig blev av, de som inte ens fick den där korta anarkismens katalanska sommar där man inte ens hann skörda grödorna man sått.

onsdag 20 februari 2008

lpo 94

I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) nämner man uttryckligen att skolans grund är i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.

Detta påstående är problematiskt. Vad tusan är västerländsk humanism? Ställer man den frågan till någon blir det ganska snabbt klart att man mest avser en allmänt välmenande floskel. Står den i opposition till österländsk humanism eller västerländskt barbari?

Vad värre är kommer man, om man traskar igenom frågan om västerländsk humanism och kristen tradition, för eller senare fram till att det som avses är, ungefär, tio guds bud.

Detta är ännu värre. För det första finns det en rad varianter som man kan avse när man pratar om tio guds bud, de lutherska, de reformerta, de judiska, de noakadiska, etc... Men låt oss nu, för enkelhets skull anta att man menar de lutherska.

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
Hur många av dessa bud genomsyrar vårt samhälle idag? Hur många av dem VILL vi ska genomsyra vårt samhälle? Bud 1-3 är rent nonsens om man är sekulär 'västerländsk humanist'. Bud 4 kan få vara kvar om det handlar om ömsesidig respekt och inte bara ett lydnadsförhållande.

Bud 5, 7 och 8 är vi nog alla tämligen ense om, även om definitionen på 7 och 8 kan diskuteras. Nr 6 gäller, men anses nog vara en privatsak och inte någonting samhället har så mycket att göra med.

Det verkligt problematiska är Bud 9-10, bud 10 nämner explicit att vi befinner oss (bör befinna oss?) i ett slavsamhälle. Den avundsjuka och det habegär de förbjuder är den grund på vilken vårt samhälle vilar. Avundsjuka och habegär är i vårt samhälle inte laster utan dygder som reklamen och staten ständigt propagerar för.

Så. av 10 guds bud är 3 självklara, 2 går ann och 5 är direkt samhällsfientliga och tydligen är detta skolans värdegrund. Eller inte.

söndag 17 februari 2008

Vem i hela närke är Maria Sern?

Enligt ett antal ett antal källor har man kunnat läsa att 22-åriga Maria Sern från Malmö har blivit nytt språkrör i grön ungdom. Själv hade jag ju trott på 22-åriga Maria Ferm från Malmö... Med Hopp Om Bättring.