fredag 29 februari 2008

Detta är Irråret

Dagens ord är irrnostalgi.

Det finns flera sorter av irrnostalgi. Vi kan dela upp dem i olika grupper. Två huvudgrupper uppträder.

Irrnostalgi
A: Någonting som inte är nostalgi, t ex vemod.
B: Nostalgi över någonting som inte har ägt rum.

Att A kan betyda en massa olika saker är självklart. Till exempel är både vemod och panikångest exempel på saker som inte är nostalgi, och kan därmed vara irrnostalgi. Men även B kan delas upp i saker som inte har ägt rum på olika sätt.

I: nostalgi över någonting som inte har inträffat.
II: nostalgi över saker som man trodde skulle inträffa.
III: nostalgi över saker som man har fått för sig har ägt rum.
IV: nostalgi över saker man bara tänkte.
V: nostalgi över saker man har berättat om för dig, som verkar så trevliga att man blir irrnostalgisk.

Användningsområdena är i det närmaste obegränsade. Med hjälp av ordet irrnostalgi kan du slutligen uttrycka nostalgin du känner över de där resorna till mallorca dina vänner, men inte du gjorde när du var liten, nostalgin över de flygande bilarna som inte kom med millenieskiftet och nostalgin över förhållanden som aldrig blev av, de som inte ens fick den där korta anarkismens katalanska sommar där man inte ens hann skörda grödorna man sått.

Inga kommentarer: