måndag 19 oktober 2009

Jimmie Åkesson visar färg

För några veckor sedan så släpptes boken "Sverigedemokraterna har fel - igen". Till den bidrog jag med med en text där jag benade ut invandringsstatistiken. Efter att ha läst Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet kan jag konstatera att han inte läst den, eller inte bryr sig. I sin debattartikel pekar Jimmie Åkesson ut muslimerna som det stora hotet. Det är delvis intressant eftersom man inom SD tidigare har "svävat på målet" om vem som är farlig invandrare och vem som inte är det. Praktiskt om man både vill kunna värva och skrämmas med samma invandrare. Just idag verkar SD i alla fall ha bestämt sig för att det är islam som är problemet.

Eftersom jag inte är en ideolog utan en småskuren ingenjörsnatur tänker jag inte kritisera Jimmie Åkessons människosyn eller förvirrade kulturbegrepp, ej heller hans syn på den västerländska kulturen som vek och dekadent eller att han beskriver muslimer i Sverige som ett "utländskt hot". Jag kommer istället i traditionell positivistisk anda påpeka ett par märkliga motsägelser och felaktigheter i hans resonemang.

1) Han anklagar islam för att ha infört den manliga omskärelsen i landstingen och "ritualslaktat kött" i våra frysdiskar. Båda dessa företeelser har en gammal tradition i Sverige i och med att detta är traditioner islam delar med judendomen. Att Jimmie Åkesson gör en sådan miss är ganska anmärkningsvärt, i synnerhet med tanke på att SD då och då försöker agera försvarare mot "Den Nya Antisemitismen". Detta lilla förbiseende visar ungefär hur stor kunskapen om och hur djupt engagemanget mot antisemitismen egentligen är.

2) Följande påstående från debattartikeln, kan för den oinsatte verka rimligt:
Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.
Om man kollar på befolkningsutvecklingen i Malmö de senaste åren så finns det väldigt lite som talar för en "muslimsk majoritet" de närmaste decennierna, ens "om nuvarande takt håller i sig".

De senaste fem åren, mellan 2004 och 2009, som förmodligen har sett den kraftigaste netto-invandringen (invandring minus utvandring) av människor från muslimska länder till Malmö någonsin (ca 7000), har vi haft en ännu större netto-inflyttning av invandrare från icke-muslimska länder än från muslimska länder till Malmö (ca 10 000 varav ca 4000 är födda i Danmark). Detta innebär att även om andelen muslimer har ökat har antalet icke-muslimer i Malmö ökat mer än antalet muslimer.
För att vi inom "ytterligare några decennier" ska ha en muslimsk majoritet i Malmö måste invandringen från muslimska länder öka avsevärt de närmaste åren.

Det Jimmie Åkesson gör är att han kommer med faktoider. En faktoid är någonting som liknar fakta, men i själva verket är felaktigt. Faktoider är lömska eftersom vi lägger dem på minnet och har svårt att skaka av oss dem även om vi senare får reda på att de är felaktiga.

måndag 28 september 2009

Vår felaktiga uppfattning om verkligheten

Det finns många saker vi är övertygade om är rätt. Eftersom vi 'vet' att dessa ting stämmer så behöver vi inte bemöda oss om att leta bevis för att de stämmer. Om vi skulle råka hitta bevis för att vi faktiskt skulle ha fel så drar man oftast slutsatsen att bevisen är suspekta.

Ett typiskt exempel på det är de svenska självmorden. Alla 'vet' att självmorden ökar. Alla 'vet' att de särskilt ökar bland unga. Så när jag läser i Expo att Sverigedemokraterna har lagt en motion i kyrkomötet om att en utredning ska göras om landets ökade självmordsstatistik så gnisslar jag tänderna. Varför? Jo för att det alla 'vet' i detta fall är fel.

I Sverige är det utomordentligt enkelt att få ut alla möjliga former av statistik. Så låt oss nu, en gång för alla, ta reda på hur det ligger till med de svenska självmorden. På Socialstyrelsens hemsida kan man ta del av det som kallas dödsorsaksstatistik. Där kan man se alla anledningingar till att människor i detta land dör. Tyvärr finns bara statistik bakåt i tiden till 1997. Men genom att även besöka NASPs statistik på KI kan man se siffror hela vägen tillbaka till 1980. Siffrorna är omtumlande. Sedan 1980 har antalet självmord per 100 000 innevånare mer än halverats. Självmorden har med andra ord inte ökat. De har fallit.

Men hur är det med ungdomarna då? Man kan konstatera att självmord bland ungdommar inte har minskat i samma utsträckning som vuxna, utan har legat i stort sett konstant. Detta är anledningen till många rubriker. Varför då, kanske ni undrar? Jo, eftersom antalet självmord ligger i stort sett still innebär det att vi vissa år kommer att ha uppgångar och andra år nedgångar. Detta leder till rubriker som 'Självmord ökar bland unga kvinnor'. Artikeln är i sak korrekt. Från 2005 till 2006 ökade antalet självmord bland kvinnor 15-24 från 36 till 51. Dock visar statistik som kom ett år senare från socialstyrelsen att 2007 minskade antalet kvinnor 15-24 som tog livet av sig till 35. Resultat från enskilda år tolkas som tecken på en ökning eller minskning när det i själva verket handlar om en tillfällig variation.

Att någon tar livet av sig är oftast en väldigt tragisk händelse och att försöka minska antalet självmord är ett lovvärt mål, men den ständiga skräckpropagandan om att självmorden ökar blir väldigt lätt ett vapen i händerna på populister. Genom sökningar i olika statistikdatabaser upptäcker man att många saker man tror är fel. Saker är inte så bra som vi önskar, men de är i många fall inte så illa som man tror.