måndag 28 september 2009

Vår felaktiga uppfattning om verkligheten

Det finns många saker vi är övertygade om är rätt. Eftersom vi 'vet' att dessa ting stämmer så behöver vi inte bemöda oss om att leta bevis för att de stämmer. Om vi skulle råka hitta bevis för att vi faktiskt skulle ha fel så drar man oftast slutsatsen att bevisen är suspekta.

Ett typiskt exempel på det är de svenska självmorden. Alla 'vet' att självmorden ökar. Alla 'vet' att de särskilt ökar bland unga. Så när jag läser i Expo att Sverigedemokraterna har lagt en motion i kyrkomötet om att en utredning ska göras om landets ökade självmordsstatistik så gnisslar jag tänderna. Varför? Jo för att det alla 'vet' i detta fall är fel.

I Sverige är det utomordentligt enkelt att få ut alla möjliga former av statistik. Så låt oss nu, en gång för alla, ta reda på hur det ligger till med de svenska självmorden. På Socialstyrelsens hemsida kan man ta del av det som kallas dödsorsaksstatistik. Där kan man se alla anledningingar till att människor i detta land dör. Tyvärr finns bara statistik bakåt i tiden till 1997. Men genom att även besöka NASPs statistik på KI kan man se siffror hela vägen tillbaka till 1980. Siffrorna är omtumlande. Sedan 1980 har antalet självmord per 100 000 innevånare mer än halverats. Självmorden har med andra ord inte ökat. De har fallit.

Men hur är det med ungdomarna då? Man kan konstatera att självmord bland ungdommar inte har minskat i samma utsträckning som vuxna, utan har legat i stort sett konstant. Detta är anledningen till många rubriker. Varför då, kanske ni undrar? Jo, eftersom antalet självmord ligger i stort sett still innebär det att vi vissa år kommer att ha uppgångar och andra år nedgångar. Detta leder till rubriker som 'Självmord ökar bland unga kvinnor'. Artikeln är i sak korrekt. Från 2005 till 2006 ökade antalet självmord bland kvinnor 15-24 från 36 till 51. Dock visar statistik som kom ett år senare från socialstyrelsen att 2007 minskade antalet kvinnor 15-24 som tog livet av sig till 35. Resultat från enskilda år tolkas som tecken på en ökning eller minskning när det i själva verket handlar om en tillfällig variation.

Att någon tar livet av sig är oftast en väldigt tragisk händelse och att försöka minska antalet självmord är ett lovvärt mål, men den ständiga skräckpropagandan om att självmorden ökar blir väldigt lätt ett vapen i händerna på populister. Genom sökningar i olika statistikdatabaser upptäcker man att många saker man tror är fel. Saker är inte så bra som vi önskar, men de är i många fall inte så illa som man tror.