måndag 28 september 2009

Vår felaktiga uppfattning om verkligheten

Det finns många saker vi är övertygade om är rätt. Eftersom vi 'vet' att dessa ting stämmer så behöver vi inte bemöda oss om att leta bevis för att de stämmer. Om vi skulle råka hitta bevis för att vi faktiskt skulle ha fel så drar man oftast slutsatsen att bevisen är suspekta.

Ett typiskt exempel på det är de svenska självmorden. Alla 'vet' att självmorden ökar. Alla 'vet' att de särskilt ökar bland unga. Så när jag läser i Expo att Sverigedemokraterna har lagt en motion i kyrkomötet om att en utredning ska göras om landets ökade självmordsstatistik så gnisslar jag tänderna. Varför? Jo för att det alla 'vet' i detta fall är fel.

I Sverige är det utomordentligt enkelt att få ut alla möjliga former av statistik. Så låt oss nu, en gång för alla, ta reda på hur det ligger till med de svenska självmorden. På Socialstyrelsens hemsida kan man ta del av det som kallas dödsorsaksstatistik. Där kan man se alla anledningingar till att människor i detta land dör. Tyvärr finns bara statistik bakåt i tiden till 1997. Men genom att även besöka NASPs statistik på KI kan man se siffror hela vägen tillbaka till 1980. Siffrorna är omtumlande. Sedan 1980 har antalet självmord per 100 000 innevånare mer än halverats. Självmorden har med andra ord inte ökat. De har fallit.

Men hur är det med ungdomarna då? Man kan konstatera att självmord bland ungdommar inte har minskat i samma utsträckning som vuxna, utan har legat i stort sett konstant. Detta är anledningen till många rubriker. Varför då, kanske ni undrar? Jo, eftersom antalet självmord ligger i stort sett still innebär det att vi vissa år kommer att ha uppgångar och andra år nedgångar. Detta leder till rubriker som 'Självmord ökar bland unga kvinnor'. Artikeln är i sak korrekt. Från 2005 till 2006 ökade antalet självmord bland kvinnor 15-24 från 36 till 51. Dock visar statistik som kom ett år senare från socialstyrelsen att 2007 minskade antalet kvinnor 15-24 som tog livet av sig till 35. Resultat från enskilda år tolkas som tecken på en ökning eller minskning när det i själva verket handlar om en tillfällig variation.

Att någon tar livet av sig är oftast en väldigt tragisk händelse och att försöka minska antalet självmord är ett lovvärt mål, men den ständiga skräckpropagandan om att självmorden ökar blir väldigt lätt ett vapen i händerna på populister. Genom sökningar i olika statistikdatabaser upptäcker man att många saker man tror är fel. Saker är inte så bra som vi önskar, men de är i många fall inte så illa som man tror.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att självmorden ökat något bland barn samtidigt som de minskat kraftigt i övrigt är väl kända fakta. Minskningen anses bero på möjligheten till behandling med SSRI som tidigare inte fanns.

Det är förvånande att att inte samma minskning ses hos unga som i övriga befolkningen.

Det som är mest beklämmande med självmordsstatistiken - även om den sjunkit - är att så gott som alla självmord anses kunna förhindras.

Och antalet är inte ringa. Konfirmerade självmord ligger kring 1300 / år. Därtill kommer ett mörkertal som gör att minst 1500 anses ta sina liv varje år.

Siffran kan jämföras med de ca 350 som varje år förolyckas i trafiken. Den kan också jämföras med det totala antalet lex Maria-anmälningar som görs: ca 1500 för hela sjukvården. Inom den kroppsliga sjukvården avlider ca 3000 personer pga felbehandlingar i Sverige varje år.

Gunnar B. Hansen sa...

Hej Anonym!
"Att självmorden ökat något bland barn samtidigt som de minskat kraftigt i övrigt är väl kända fakta. Minskningen anses bero på möjligheten till behandling med SSRI som tidigare inte fanns."

Nja, antalet självmord av barn 10-14 är så få att det knappt går att dra slutsatser (inget år har de varit fler än 10), men de ser ut att ha ökat ja. Självmord i åldrarna 15-19 har faktiskt även de minskat. Eftersom även de är så få måste man dock ta medelvärde över flera år för att få en begriplig kurva. Så man kan knappast hävda att det är "väl kända fakta". Dock beror det ju på var man drar gränsen för barn.

SSRI är en del av det, men minskningen började innan SSRI-preparatens intåg. Att 3000 personer skulle avlida pga felaktiga behandlingar (som i att personen inte hade dött om personen inte hade gått till sjukhuset, vilket ofta var fallet innan bakterieteorin för infektion slog igenom ca 1880) varje år låter osannolikt, jag är nyfiken på källan. Om man i dessa räknar in personer som i teorin hade kunnat räddas om de hade fått en teoretiskt optimal behandling, om Cancern hade upptäckts tidigare osv, kan jag dock nästan köpa den.

Antalet självmord är, som du säger, inte ringa, men det har ingen någonsin hävdat. Det finns många sätt som samhället kan bli bättre på, men det jag vänder mig mot är populistisk propaganda som hävdar att allt hela tiden bara blir sämre, trots att det är uppenbart att många saker hela tiden blir bättre.