måndag 25 januari 2010

Lever vi i DDR? del II

Efter att ha läst ett utdrag ur min förra text hos Jonathan Leman har Markus Wiechel, eller i alla all någon som utger sig för att vara Markus Wiechel, besvarat min text. Lustigt nog inte på min, utan på Jonathans blogg... Nåväl, Markus skrev:

Ja du, med tanke på att jag dömdes för att mitt svaromål inte kommit in i tid är väl min dom ett ytterst dåligt exempel på ett förtalsfall.
Sedan tror jag ingen Sverigedemokrat tror att Sverige är en kommunistdiktatur. Om du på riktigt ska klanka ned på oss Sverigedemokrater skulle du få mer gehör om du kom med intressant och relevant fakta som backar upp dina påståenden.

Låt oss granska dessa meningar var och en för sig.
Mening 1:

"med tanke på att jag dömdes för att mitt svaromål inte kommit in i tid är väl min dom ett ytterst dåligt exempel på ett förtalsfall."

Så, eftersom Markus inte behagat skicka in sitt svaromål till domstolen så blir det "ett ytterst dåligt exempel på ett förtalsfall". Ja, om detta håller jag med, det är att föregå med "ytterst dåligt exempel" att inte skicka in sitt svaromål. Men jag anar att Markus menar någonting annat, oklart vad.

Mening 2:

"Sedan tror jag ingen Sverigedemokrat tror att Sverige är en kommunistdiktatur."

Nu börjar det likna någonting! Detta är en rak och relevant invändning mot mitt inlägg, Heja Markus! Men, om man kontrollerar detta påstående mot verkligheten så visar det sig dock tyvärr nästan omedelbart att Markus har fel. Det jag skrev i min text var att det är en vanlig uppfattning i den Sverigedemokratiska bloggsfären att Sverige var fullt jämförbart med DDR. Om jag hade velat göra det enkelt för mig och ta någon okänd Sverigedemokratisk politiker på någon liten ort, som inte direkt företräder den officiella partilinjen och leta fram något citat från honom. Men det skulle ju inte övertyga någon eller hur? Så låt oss istället vända oss till SDs partitopp och se vad de har att säga i frågan. Vid riksårsmötet 2007 sa Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder följande i sitt tal:

"I Skåne står vi på samma sätt som DDR-medborgarna gjorde förr och tittar över Öresund på samma sätt som de tittade över Berlinmuren. Vi ser friheten, öppenheten och ekonomiskt välstånd, så nära men ändå så långt borta."

Notera. Detta är inte någon kuf i partiets periferi, detta är SDs partisekreterare. Man kan iofs hävda att Björn Söder inte på allvar menar någonting med sin jämförelse. Det är dock svårt att vara så generös mot de som kommenterar de sd-lierade bloggarna. Bloggkommentaren

"Svår nöt för domstolen att knäcka – vi tror förstås att dom kommer att försöka skydda honom på något sätt. Kommunist pack har en tendens att slippa billigt undan."

och

"Något mer tillrättalagt multikulti indoktrineringsförsök få man leta efter. Vi har kommit längre i Sverige än vad de under 80 år försökte med i Sovjetunionen. I Sovjet utfördes åsiktsindoktrineringen med våld från början. I Sverige har man gått en annan väg, här har man under 50 år smugit in hjärntvätten i alla tillgängliga media mycket mer raffinerat än vad man klumpigt försökte i Sovjet."

är ju lite svårt att bortförklara.

Och nu kommer vi till den tredje punkten:

"Om du på riktigt ska klanka ned på oss Sverigedemokrater skulle du få mer gehör om du kom med intressant och relevant fakta som backar upp dina påståenden."

Jag har fått in en hel del kommentarer om att jag inte anger "källor" för mina påståenden, låt mig förtydliga, här och var ser ni grönmarkerad text. Detta är inte bara en häftig grafisk grej, det är en klickbar länk till den plats där källan till det grönmarkerade finns. I stycket en bit upp i denna text ser man till exempel att "Björn Söder" är grönmarkerat, detta betyder att om man klickar på "Björn Söder" så kommer man till den relevanta länken, som i detta fall är Björn Söders egna blogg där talet finns återgivet.

7 kommentarer:

Ester sa...

Du är fantastiskt klockren och jag är stolt över att känna dig!

Roger Svensson sa...

Sd har ju faktiskt en poäng, det finns ju stora likheter mellan kommunismen i de forna socialistdiktaturerna, bl.a. DDR, och den multikulturalistiska ideologins ställning i Sverige. Det är för övrigt inget som enbart Sd hävdar utan har visats bl.a. i Aje Carlboms doktorsavhandling:
”In Sweden, multiculturalism is not perceived as a political ideology among others. Instead, the arguments, ideas, and values which are built into the ideology are understood by a great many Swedish intellectuals (policy makers, journalists, researchers) as self-evident truths about contemporary society; truths which stand beyond the realm of criticism.”
Länk (se kap. 3)

Den offentliga debatt som hittills förts i Sverige har ju handlat om hur man skall hantera omfattande invandring och hur man skall omvandla Sverige till ett ”mångkulturellt samhälle”, att man skall göra detta har varit så självklart att det inte har ifrågasatts. Det är ungefär som debatten i socialistdiktaturer där man diskuterade hur man skulle nå det klasslösa samhället och hur planekonomin skulle organiseras, men det absolut inte var tillåtet att ifrågasätta själva målsättningen. De oliktänkande som gjorde detta betecknades som ”folkfiender” och spärrades in på psykiatriska kliniker, ungefär på samma sätt som de som ifrågasätter invandringspolitiken och mångkulturalismen i Sverige betecknas som ”rasister” som misstänks lida av psykiska problem (diverse ”fobier”).

I Sverige finns det också en mycket större acceptans för extrema vänsterrörelser än för motsvarande ”högerextrema”: Många ledande ”kulturpersonligheter” och journalister har ju en bakgrund i, eller stödjer, extrema vänsterrörelser utan att det på något sätt har hindrat deras karriärer, men den som misstänks för att någon gång ha visat ”högerextrema böjelser” ses som en ytterst suspekt person som omedelbart måste göra avbön offentligt. Att skolelev med en T-shirt med hammaren och skäran eller med Lenin är ju helt OK, men det blir ett ramaskri om någon elev skulle bära en T-shirt med svastikan eller Adolf Hitler. Vänsterextrema rörelser har både fått hyra lokaler hos ABF och inbjudits att föreläsa där. Stiftelsen Expo som kartlägger högerextremism får offentliga medel och stora bidrag till sin verksamhet, men motsvarande granskning av ”vänsterextrema” rörelser och personer förekommer ytterst sällan. Osv. osv.

Misstanken om att brott begångna av ”högerextrema” bedöms hårdare än de som begås av ”vänsterextrema” är därför inte helt tagen ur luften. Men det är ju svårt att med bestämdhet hävda att så är fallet.

Gunnar B. Hansen sa...

Roger Svensson, jag hoppas att du noterar att min poäng i detta inlägg är just att Markus Wiechel sa att "Sedan tror jag ingen Sverigedemokrat tror att Sverige är en kommunistdiktatur".

Jag noterar även att du helt har ignorerat min poäng ifrån det förra inlägget, SÄPO har övervakat de kommunistiska partierna och ansett dem vara ett hot mot rikets säkerhet. De kommunistiska partierna i Sverige har, tvärt emot vad du påstår, noga övervakats under en mycket, mycket, mycket lång tid. Om du faktiskt är intresserad rekommenderar jag att du, som jag, läser Säkerhetskommissionens rapporter i ämnet.

Roger Svensson sa...

@ Gunnar B. Hansen

Min poäng var att man kan se paralleller mellan de forna kommunistdiktaturerna och Sveriges politiska klimat när det gäller migrations-/integrationsfrågor utan att för den skull hävda att Sverige är en kommunistdiktatur. Man får då anta att det snarast var dessa paralleller som Sd:s företrädare avsåg, inte att man på fullaste allvar verkligen hävdar att Sverige skulle vara en kommunistdiktatur av DDR:s typ (det vore ju för övrigt rent barockt att hävda detta, Sverige har ju t.ex. inte planekonomi).

Sen är det naturligtvis sant att också diverse vänsterrörelser har övervakats av bl.a. IB och SÄPO, har jag hävdat något annat? Vad jag avsåg var dock att i den offentliga debatten så tas ”högerextremism” upp betydligt oftare än ”vänsterextremism” och utmålas som ett betydligt värre problem.

Gunnar B. Hansen sa...

@Roger Svensson, det kan man kanske göra, andra tycker sig se paralleller mellan 1984 och den borgerliga regeringens internetpolitik och vissa tycker sig kunna se paralleller mellan sds kritik mot Halal-slakt och nazisternas kritik av Kosher-slakt, världen är full av paralleler. Men nu är det intressanta ju just att olika röster i den Sverigedemokratiska bloggosfärende ansåg att Kommunisterna har tumme med statsmakten.

Att vänsterextremister utmålas som ett större hot än högerextremister är en helt annan fråga. Ett enkelt svar på den lyder: Olika högerextrema grupper har de senaste 20 åren legat bakom ett stort antal mord i Sverige, e.g. Malexander, Lasermannen, mordet på Björn Söderberg, hur många mord i Sverige har begåtts av uttalade vänsterextremister de senaste 20 åren?

Roger Svensson sa...

@ Gunnar B. Hansen

Det du hävdade först var ju att ”… det är en vanlig uppfattning i den Sverigedemokratiska bloggsfären att Sverige var fullt jämförbart med DDR.”. Vilket ju är en väsentlig skillnad mot att, som du nu gör, hävda att ”… olika röster i den Sverigedemokratiska bloggosfärende ansåg att Kommunisterna har tumme med statsmakten.”! Det sistnämnda kan man ju faktiskt med visst fog hävda (beroende på vad man avser med ”kommunister” och ”ha tumme med”).

(Sen var det inte några paralleller mellan inställningen i olika politiska sakfrågor jag hävdade fanns, det är ju svårt att se några direkta paralleller mellan t.ex. DDR:s inställning i migrations- och ”mångkultur”-frågor och Sveriges nuvarande politik. Likheterna gällde på vilket sätt man försökte genomdriva kommunismen i t.ex. DDR och hur man försöker genomdriva mångkulturalismen i Sverige.)

”… vänsterextremister utmålas som ett större hot än högerextremister …”? Du menade väl tvärtom? Vad jag avsåg här var inte toleransen för våldsanvändning hos extrema rörelser utan acceptansen för deras ideologi, men skall man jämföra dödsoffer så har nog kommunismen betydligt fler liv på sitt samvete. Som jag beskrev i mitt tidigare inlägg finns det ju en betydligt större acceptans för extrema vänsteråsikter än för motsvarande extrema högeråsikter oavsett om man förespråkar våld som politisk metod eller inte.

Gunnar B. Hansen sa...

@Roger Svensson
Vi talar förbi varandra, de frågeställningar du väcker är kanske relevanta men jag finner dem fullständigt ointressanta. Situationen påminner om den i "En vinternatt en resande" av Italo Calvino, varje nytt kapitel är en ny bok som inte har med det föregående att göra. Mycket riktigt kan man se paralleller mellan DDR och Sverige, men det är en ganska lam jämförelse som framförallt missar hur trångt DDR faktiskt var. Gillar du inte åsiktsläget i Sverige kan du flytta, det kunde du inte i DDR.

Mycket riktigt skrev jag fel på vänster och höger. Men om det stör dig att det finns en tidning som EXPO, som granskar högerextrema organisationer, men ingen motsvarande som granskar vänsterextremister, så står det dig fritt att i Sverige använda dig av dina egna medel för att skapa tidningen INTRO som bevakar vänsterextremism. Detta är du fri att göra av en enkel anledning, Sverige är inte DDR.