onsdag 10 februari 2010

Ilmar Reepalu och okunnigheten

Jonathan Leman har sammanställt en lista med länkar till Skånskans artikelserie med tema antisemitism och den efterföljande debatten om Ilmar Reepalus uttalande. Svenska Kommittén mot antisemitism skriver:

Samma dag som vi minns att Auschwitz befriades, den 27 januari, publiceras i Skånska Dagbladet en intervju där Reepalu säger att Malmös judiska församling ska ta avstånd från Israels krig i Gaza.

Detta är att kollektivisera och särbehandla Malmös judar. Reepalu ställer inte motsvarande krav på andra grupper.


En av saker som retar mig är inte så mycket vad Ilmar Reepalu säger, som den totala oförståelsen inför kritiken mot vad han sa.

Kritiken mot Ilmar 'bemöts' genom att försöka blanda bort korten, "Avsky mot antisemitism och kritik av Israel omöjliga att förena?" heter ett blogginlägg av en s-bloggare i ämnet. En annan förklaring på kontroversen som lanseras där är :"Eller är man som borgerlig tidning ute efter att ge det socialdemokratiska kommunalrådet ett tjyvnyp?"

När det kommer till antisemitism uppvisar socialdemokraterna då och då en i det närmaste absolut tondövhet. Ilmar Reepalu menar att inte bara politikerna har ansvar för judarnas situation i Malmö. Judiska individer och församlingen har också möjlighet att påverka hur omvärlden uppfattar dem.:

Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.

Att Ilmar verkar anse att judar i Malmö har ett kollektivt ansvar för vad som händer i Israel är oroande. Men att han inte verkar begripa varför det är problematiskt att hålla judar i Malmö kollektivt ansvariga för någonting som sker i ett helt annat land är desto mer oroande.

1 kommentar:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.