söndag 29 juni 2014

"Jag bestämmer vem som är tysk"

Under det senaste året har ett allt mer märkligt fall utspelat sig i Wien. Historien börjar för ett år sedan, en Tysk man,boende i Barcelona har det senaste året arbetat i Wien. Hans elvaårige son är på besök. Under tiden i Wien börjar det bli dags att förnya passen, så fadern tar med sig sin son till den tyska ambassaden i Wien. Att förnya faderns pass går utan problem, men de vägrar förnya sonens pass, istället konfiskerar ambassaden det.

Detta innebär att sonen nu är fast i Wien. Nu undrar kanske vän av ordning, varför gör de på detta vis? Sonen kommer från Gambia och adopterades av den nuvarande fadern för tio år sedan. Detta innebär att sonen nu har varit tysk medborgare i tio år. Men ambassaden i Wien tycker att sonens födelseattest från Gambia är otillfredställande. Till exempel står det att fadern är okänd. Detta får dem att betvivla äktheten i födelseattesten och anser därmed att sonen har givits medborgarskap på falska grunder. Vidare har fadern dubbla medborgarskap, ett tyskt och ett israeliskt, vilket får ambassaden att hävda att sonen inte borde kunna få tyskt medborgarskap via sin far. Så, tills vidare är sonen, som ursprungligen bara skulle vara på besök i Wien några månader, fast i Österrike. Han och hans far har i skrivande stund varit fast där i ett år.

I intern korrespondens uttrycker ambassaden en stor oro för att barnet på felaktiga grunder ska ha blivit tysk medborgare och att om man inte agerar snabbt riskerar det att bli försent att återkalla medborgarskapet.

Låt oss nu för en sekund pausa bandet. Vi har här en pojke som i stort sett hela sitt liv har levt med sin far, som talar flytande tyska och spanska. Han har levt hela sitt liv efter tvåårsåldern i Tyskland, Spanien, London och nu Österrike. Ambassaden anser i det läge att  det är av största vikt att man nu raskt upphäver pojkens medborgarskap för att kunna undvika det de ser som det värst tänkbara scenariot, nämligen att en tysktalande pojke med tysk far råkar få ett permanent tyskt medborgarskap. Exakt vad de önskar ska hända får man då läsa mellan raderna, förmodligen att pojken ska tas från sina föräldrar och deporteras till Gambia.

Det är svårt att inte höra ekot av Karl Lueger, Wiens borgmästare 1897-1910, som när inkonsekvenserna i hans antisemitism påpekades utbrast "Jag bestämmer vem som är jude". Detta är inte ett fall av hjärtlöst tillämpande av byråkratiska principer, detta är inget annat än någon som har bestämt sig för att vissa människor ska man jävlas med lite mer än andra.

Hittills har detta fall inte rönt någon som helst uppmärksamhet i pressen utanför Tyskland, låt oss ändra på det.

Källor:
http://www.taz.de/Streit-um-Staatsbuergerschaft-eines-Kindes/!139827/
http://derstandard.at/2000002331168/Deutscher-Bub-sitzt-in-Wien-fest